شهرخبر
حرکت پرسرعت و پرشتاب به‌سمت توسعه نیروگاه‌های اتمی آغاز شده / دولت در حال حرکت به‌سمت تولید انرژی و سوخت ارزان است

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:

حرکت پرسرعت و پرشتاب به‌سمت توسعه نیروگاه‌های اتمی آغاز شده / دولت در حال حرکت به‌سمت تولید انرژی و سوخت ارزان است

رئیس سازمان انژی اتمی با بیان اینکه حرکت پرسرعت و پرشتاب به‌سمت توسعه نیروگاه‌های اتمی آغاز شده است، افزود: ‌آغاز عملیات نیروگاه اتمی ‌«کارون» در همین راستا صو‌رت گرفته است تا سهم انرژی هسته‌ای در سبد برق کشور را به حدود 20 درصد برسانیم.

اعتمادآنلاین|

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه آغاز عملیات احداث نیروگاه اتمی ‌"کارون" با برشمردن اهمیت تولید برق از ‌فناوری‌ هسته‌ای اظهار داشت: ‌دولت در حال حرکت به‌سمت تولید انرژی و سوخت ارزان است به همین منظور ‌توسعه نیروگاه‌های اتمی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان انژی اتمی با بیان اینکه حرکت پرسرعت و پرشتاب به‌سمت توسعه نیروگاه‌های اتمی آغاز شده است، افزود: ‌آغاز عملیات نیروگاه اتمی ‌"کارون" در همین راستا صو‌رت گرفته است تا سهم انرژی هسته‌ای در سبد برق کشور را به حدود 20 درصد برسانیم، این مهم‌ گام بزرگی در افق 20ساله این سازمان محسوب می‌شود و امید است این سرمایه‌‌گذاری ‌انجام شود.

اسلامی از توسعه کاربرد پرتوها در سطح کشور به‌عنوان یکی ‌دیگر از اهداف و سرفصل‌های مهم مورد توجه در سازمان انرژی اتمی عنوان کرد و ادامه داد: بر گسترش کاربرد پرتوها ‌در کانون‌ها و مراکز اصلی تولید و توزیع محصولات؛ متمرکز خواهیم شد‌.