شهرخبر

برنامه کامل مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

با پایان یافتن مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر، چهره ۱۶ تیمی که به مرحله یک‌هشتم نهایی این رقابت‌ها رسیدند، مشخص شد.

در این مرحله تیم‌های ملی هلند، سنگال، انگلیس، آمریکا، آرژانتین، لهستان، فرانسه، استرالیا، ژاپن، اسپانیا، مراکش، کرواسی، برزیل، سوئیس، پرتغال و کره‌جنوبی حاضر خواهند بود.

برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی به شرح زیر است:

۱۲ آذر
بازی چهل‌ونهم: هلند - آمریکا، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه خلیفه)
بازی پنجاهم: آرژانتین - استرالیا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۱۳ آذر
بازی پنجاه‌ودوم: فرانسه - لهستان، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
بازی پنجاه‌ویکم: انگلیس - سنگال، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۱۴ آذر
بازی پنجاه‌وسوم: ژاپن - کرواسی، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
بازی پنجاه‌وچهارم: برزیل - کره‌جنوبی، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)

۱۵ آذر
بازی پنجاه‌وپنجم: مراکش - اسپانیا، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
بازی پنجاه‌وششم: پرتغال - سوئیس، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)


مرحله یک چهارم نهایی
۱۸ آذر

بازی پنجاه‌وهفتم: برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
بازی پنجاه‌وهشتم: برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

۱۹ آذر
بازی پنجاه‌ونهم: برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)
بازی شصتم: برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)

مرحله نیمه نهایی
۲۲ آذر

بازی شصت‌ویکم: برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۲۳ آذر
بازی شصت‌ودوم: برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

رده‌بندی
۲۶ آذر

بازی شصت‌وسوم: دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)

فینــال
۲۷ آذر

بازی شصت‌وچهارم: دیدار فینال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)