واکنش متفاوت علم‌الهدی به نتیجه بازی ایران و آمریکا | به فرض اینکه توپ به یک طرف رفته باشد به معنای این نیست که آمریکا پیروز شده است