شهرخبر

گوشه ای از دیدار علمای اهل سنت و شیعه کردستان با رئیسی در سنندج

گوشه ای از دیدار علمای اهل سنت و شیعه کردستان با رئیسی در سنندج

گوشه ای از دیدار علمای اهل سنت و شیعه کردستان با رئیسی در سنندج

خبرگزاری برنا