شهرخبر

زاکانی خطاب به ملی پوشان: "فدای غیرتتان"

شهردار تهران خطاب به ملی پوشان نوشت: فدای غیرتتان، به میهن عزیزمان خوش آمدید!

زاکانی خطاب به ملی پوشان: "فدای غیرتتان"

خبرگزاری تسنیم