شهرخبر

آمریکا از ارائه فناوری پیشرفته ساخت جنگنده به ژاپن خودداری کرد

آمریکا از ارائه فناوری پیشرفته ساخت جنگنده به ژاپن خودداری کرد

ژاپن از مخالفت شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین آمریکا با ارائه فناوری های پیشرفته در زمینه ساخت جنگنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، ژاپن از مخالفت شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین آمریکا با ارائه فناوری‌های پیشرفته در زمینه ساخت جنگنده خبر داد.

بنابراین گزارش، وزارت دفاع ژاپن در نظر داشته برای ساخت جنگنده‌های جدید خود از فناوری‌های پیشرفته در این زمینه استفاده کند که شرکت لاکهید مارتین آمریکا از ارائه آن به توکیو خودداری کرده است.

در پی این رخداد، مقامات وزارت دفاع ژاپن با انگلیس و ایتالیا برای ساخت این نوع جدید از جنگنده‌های خود، به توافق رسیده اند.

رسانه‌های خبری این تصمیم ژاپن را با توجه به سوابق گذشته در همکاری نظامی این کشور با آمریکا بی سابقه توصیف کرده اند.

ژاپن همواره در سال‌های اخیر جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور را به صورت مشترک با استفاده از فناوری شرکت‌های آمریکا و یا در داخل آمریکا تولید کرده است، بر این اساس تصمیم جدید توکیو برای محافل آمریکایی شوک آور بوده است.