کنایه سنگین یک آلمانی دیگر به کی روش و فوتبال ایران | با این اتفاق همیشه بی خطرید!