شهرخبر

صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات : ‏تلخ‌تر از شکست ایران در بازی با امریکا، شادکامی عده‌ای از این باخت بود

صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات : ‏تلخ‌تر از شکست ایران در بازی با امریکا، شادکامی عده‌ای از این باخت بود

 برای جبران اولی چهار سال فرصت داریم ولی برای دومی چندان فرصتی نداریم.

مدیرمسئول روزنامه اطلاعات نوشت:‏

‏شکست ایران در بازی با امریکا تلخ بود اما تلخ‌تر از آن شادکامی عده‌ای از آن بود.

برای جبران اولی چهار سال فرصت داریم ولی برای دومی چندان فرصتی نداریم. بازگشت وحدت و حمیت ملی نیازمند خوانش مجدد راهبردها و اقدامات است. جدی‌تر بیندیشیم و سریع‌تر عمل کنیم.

صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات : ‏شکست ایران در بازی با امریکا تلخ بود اما تلخ‌تر از آن، شادکامی عده‌ای از آن بود

۲۱۲۲۰