شهرخبر

عکس/ شاهکار رنگ‌ها در مازندران

شاهکار رنگ‌ها در مازندران

طبیعت رنگارنگ پاییز در جنگل‌های هزار رنگ تو درتو و چشم نواز شمالی دشت‌ها جاده‌ها که یک شاهکار آفرینش به شمار می‌روند میهمانان همیشگی پاییز در مازندران زیبا هستند.