شهرخبر

استخدام کمک قالبساز و سنگ کار قالب سازی با بیمه تکمیلی در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت شغلیشرایط احرازمزایا
کمک قالبساز
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای دو سال سابقه کار مفید
 • حقوق ثابت
 • بیمه تکمیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • صبحانه و ناهار
سنگ کار قالب سازی
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • دارای دو سال سابقه کار مفید
 • حقوق ثابت
 • بیمه تکمیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • صبحانه و ناهار