شهرخبر
سیستم برای بقا مجبور است در رفتار خود تغییر جهت بدهد / اگر کشور این گونه پیش برود از درون دچار فروپاشی می شود

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی:

سیستم برای بقا مجبور است در رفتار خود تغییر جهت بدهد / اگر کشور این گونه پیش برود از درون دچار فروپاشی می شود

یک فعال سیاسی گفت: تاکید نظام سیاسی بر این که هر اعتراضی دارید به ما بگویید، نشانه این نیست که بنیان های فکری شان عوض شده، اما سیستم برای بقای خودش مجبور است در رفتار خود تغییر جهت بدهد. اگر کشور این گونه پیش برود از درون دچار فروپاشی می شود.

اعتمادآنلاین|

احمد زیدآبادی فعال سیاسی، در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراضات اخیر، چه تحلیلی از وضعیت دارید گفت: این که معترض و مخالف را به رسمیت می شناسند و تلاش می کنند میان آنان با اغتشاشگر مرز بندی کنند، در گذشته نبوده، و اظهار چنین موضوعی به دلیل رویارویی با یک مساله عینی مرتبط با بحران های متعدد در کشور است.

به گزارش خبرآنلاین، بخش هایی از گفت و گوی زیدآبادی را در ادامه می خوانید: