این شرکت اعلام کرد که واحدهای تولید پلی‌اتیلن این شرکت پس از ثبت رکورد ۸۷۳ روز تولید مداوم و بدون توقف برای تولید محصول پلی‌اتیلن متوسط و سنگین، به دلیل تعمیرات شرکت مبین انرژی خلیج فارس از سرویس خارج شده بود.

 شرکت مبین نیز نقص در خط آب خنک‌کننده مدار باز واحدهای پلیمری را علت عدم سرویس دهی به این شرکت اعلام کرده بود.

 نماد غصینو نیز اعلام داشته که از ۷ آذر ماه امکان دریافت سود نقدی سال ۱۴۰۰ برای سهامداران از طریق مراجعه به بانک صادرات فراهم شده است.