دیدار مدیر تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش با رئیس کمیته ملی المپیک