تماشای سومین بازی ایران در جام جهانی قطر در برج میلاد