دیپلمات های کشورهای جهان در سازمان ملل دسته جمعی در حال تماشای بازی ایران +تصویر