تصاویر تماشای بازی ایران و آمریکا در میدان ولیعصر | همنشینی پاکبان‌ها و مردم در لحظات پر اضطراب