شهرخبر
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۷

در اقدامی‌ عجیب ماموران امنیتی ورزشگاه الثمامه وسایل تشویق هواداران ایرانی را ضبط کردند!

ضبط وسایل تشویقی تماشاگران ایرانی