فیلم/ تماشای بازی ایران و آمریکا در ورزشگاه شیرودی