فیلم/ تماشای خانوادگی بازی ایران و آمریکا در فرهنگسرای اشراق