به عقیده معامله‌گران هرات در نقطه‌ای کلیدی قرار دارد، چرا که بیش از دو هفته برای شکستن این سطح تلاش کرده بود و از دست رفتن این سطح به معنی از دست رفتن کانال ۳۵ برای هرات است.

برخی می‌گویند ردپای بازارساز در این نقطه مشهود است.

کف بازار امروز را ببینید.