جورج واشنگتن تماشاگر بازی ایران و آمریکا در قطر! / عکس