شهرخبر

حداقل حقوق در عراق بیشتر از ایران؟ / کارگران عراقی چه قدر حقوق می‌گیرند؟

حداقل حقوق در عراق بیشتر از ایران؟ / کارگران عراقی چه قدر حقوق می‌گیرند؟

احمد الاسدی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق تاکید کرد که حداقل حقوق یک کارگر در عراق ۴۵۰ هزار دینار خواهد بود.

الاسدی در مصاحبه‌ای گفت که همه کارگران مشمول بازبینی حداقل حقوق هستند.

الاسدی افزود حداقل دستمزد با تصویب قانون تامین اجتماعی از ۳۵۰ هزار دینار به ۴۵۰ هزار دینار افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه هر هزار دینار در بازار ایران هم‌اکنون حدود ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان است، حداقل حقوق در عراق حدود ۱۱ میلیون تومان است.

منبع: جماران