شهرخبر
مگر جنگ است؟ ۵ هزار نظامی آمریکایی در ورزشگاه ایران آمریکا حضور خواهند داشت

مگر جنگ است؟ ۵ هزار نظامی آمریکایی در ورزشگاه ایران آمریکا حضور خواهند داشت

بیش از ۵ هزار نفر از نظامیان آمریکا در بازی ایران و آمریکا به عنوان تماشاگر حضور خواهند داشت.

اعتمادآنلاین|

پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار پرسنل نظامی آمریکایی و انگلیسی دارد.

به گزارش همشهری، حدود ۵ هزار نفر از پرسنل آمریکایی با پوششی واحد برای جبران کمبود تماشاگران آمریکایی برای تماشای بازی ایران و آمریکا در بین تماشاگران آمریکایی حضور پیدا می کنند.