شهرخبر

تصاویری از تزئینات کریسمس کاخ سفید

درختان کریسمس و تزئینات تعطیلات در کاخ سفید به نمایش گذاشته شده است.

تصاویری  از تزئینات کریسمس کاخ سفید