شهرخبر

وعده جدید در مورد قیمت‌گذاری خودرو

وعده جدید در مورد قیمت‌گذاری خودرو

ایسنا: حسین قربان‌زاده در نشست خبری که به مناسبت واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و ایین رسمی مبادله قرارداد برگزار شد، اظهار کرد: قیمت پایه بلوک ۱۳۹۷ تومان معادل ارزش روز سهم و ۹۰ درصد اضافه ارزش بلوکی بود که نسبت به سال قبل افزایش سه برابری داشت. قیمت هر سهم در آخرین روز قبل از واگذاری ۶۰۵ تومان و قیمت سهم فروش رفته بعد از مزایده ۱۸۵۱ تومان بود.

وی ادامه داد: ارزش کل بلوک با قیمت ۶۰۵ تومان، ۳۵ هزار میلیارد تومان و با قیمت ۱۸۵۱ تومان نیر ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است. ۲۷۰ مرتبه جابه‌جایی قیمت پیشنهادی صورت گرفت که قیمت با ۳۲ درصد افزایش از ۱۳۹۷ تومان به ۱۸۵۱ تومان رسید. این مزایده دو متقاضی داشت که شامل شرکت پالایش نفت تهران و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف بود که در نهایت شرکت اهداف برنده شد. بر این اساس ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در امسال به خزانه واریز می‌شود و ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان سالانه طی چهار سال به خزانه واریز خواهد شد. این واگذاری به اندازه کل سال ۱۳۹۹ تامین مالی برای دولت داشت.