شهرخبر

چرا در تعامل با دیگران مشکل دارم؟

کارگر آنلاین | انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و بدون تعامل با دیگران، نمی‌تواند نیازهای خود را برآورده کند. برخی رفتارها، اما سدّ راه ارتباط سازنده می‌شوند. در نوشتار پیش‌رو، دربارۀ موانع برقراری تعامل موثر از نگاه قرآن و روایات سخن گفته‌ایم.

به گزارش کارگر آنلاین ، انسان زیستی ذاتاً اجتماعی دارد و بدون تعامل با سایر افراد، از پس تأمین نیازهای خود برنمی‌آید. اما برخی عادت‌ها و رفتارهای غلط هستند که اصل رابطه را دچار اختلال می‌کنند. در چنین شرایطی، تدافع جای تعامل می‌نشیند و افراد به جای ارتباط، راه انزوا را برمی‌گزینند. بر اساس منابع دینی رذایل اخلاقی زیر مانع ارتباط موثر بین‌فردی می‌شوند:

یک. تندخویی

دو. فضل‌فروشی در گفتار

سه. تحقیر دیگران

پنج. شوخی بیش از حد