شهرخبر

یک فریم از حقوق بشر به روش آلمانی

به گزارش مشرق، کاربری با به اشتراک گذاشتن تصویری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

یک فریم از حقوق بشر به روش آلمانی

سردشت بمباران شیمیایی ۱۳۶۶

یک فریم از حقوق بشر به روش آلمانی