شهرخبر

ماجرای تماس وزیر بهداشت با فرمانده سپاه برای واکسن کرونا

ماجرای تماس وزیر بهداشت با فرمانده سپاه برای واکسن کرونا

ایسنا:وزیر بهداشت ادامه داد: در رابطه با واکسن، وقتی دولت سیزدهم را تحویل گرفتیم روزانه ۷۰۰ مرگ و میر داشتیم. ۵۰ هزار مراجعه روزانه و ۲۰ هزار بستری داشتیم. همین اغتشاشگران همان موقع هم دنبال این بودندبگویند ایران قادر نیست کاری کند و برویم ارمنستان واکسن بزنیم و غیره. همین سلبریتی‌های خائن که امروز اغتشاش راه می‌اندازند همان موقع گریه و زاری می‌کردند که مردم دارند می‌میرند اما به لطف الهی در مدتی کوتاه واکسن ها سیل آسا به کشور وارد شد. از اول کرونا تا شروع به کار دولت سیزدهم فقط ۱۸ میلیون واکسن تزریق شده بود ولی از وقتی دولت رییسی وارد شده، با کاری که انجام شد تا امروز ۱۵۵ میلیون واکسن تزریق شده و کمیته علمی هم روش‌های خودش را پیاده کرد. از ابتدای کرونا تا آذر سال گذشته ۱۲۲ هزار نفر فوت کردند اما از آذر ۱۴۰۰ تا امروز فقط ۱۴ هزار نفر فوت کرده‌اند.


وی گفت: بحث تهیه واکسن یک مساله بود و دیگری انجام واکسیناسیون. با آقای "سلامی" تماس گرفتم و دستور نظامی دادند و همه نیروها وارد شدند و امکانات کشور بسیج شد و ما رکورد واکسیناسیون را نسبت به جمعیت شکستیم و در هفته بیش از هشت میلیون تزریق انجام می دادیم. این حجم واکسیناسیون در مدت کوتاه اثرخود را گذاشت.

وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد: ما یک مرکز تولید واکسن برکت و پنج مرکز دیگر اضافه کردیم و به ویژه بیمارستان بقیه الله و سپاه وارد بحث تولید واکسن نورا از بهترین واکسن‌ها شد. این اطمینان را امروز داریم که هر ویروسی وارد کشور شود قادر به مقابله با آن هستیم. در مدیترانه شرقی فقط ایران است که دانش تولید واکسن دارد. در کنگره اخیر قاهره، ایران موفق ترین کشور در کنترل کرونا بود و سه ماه است که آمارمان زیر ۱۰ نفر است در حالی که امروز چین بخواهید بروید ۱۰ روز قرنطینه می‌کنند و در آمریکا مرگ و میر بالای صد نفر هنوز وجود دارد.

بهرام عین اللهی گفت: در نشستی که یک ماه پیش در قاهره داشتیم، ایران در تمام شاخص‌های سلامت با فاصله از کشورهای دیگر در سطح منطقه جلو بوده. تنها در شاخص سیگار عقب بودیم که ۱۳ درصد مرگ و میرمان ناشی از سیگار است. ارزانی سیگار و در دسترس بودن آن باعث شده خوب نباشیم.