شهرخبر

مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس - همدان

به مناسبت 8آذر روز ایمنی در برابر زلزله در مدارس،مانور ایمنی در برابر زلزله در مدرسه پویندگان دانش همدان برگزار شد.

مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس - همدان

خبرگزاری تسنیم