پروانه سلحشوری از فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی منع شد