به گزارش اکوایران؛ بانک مرکزی امروز هفتم آذر، از افزایش 4 هزار یورویی سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی خبر داد.

بر این اساس اشخاص دارای کارت بازرگانی می توانند به جای 2 هزار یورو، 6 هزار یورو ارز دریافت کنند. 

آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده، با تصمیم این بانک و به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از 2 هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت.

این در حالیست که شناسایی و تامین ارز موردنیاز دیگر گروهها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. 

اما در ادامه روند تخصیص ارز برای برخی افراد را بررسی کردیم. 

عرضه ارز