شهرخبر

نجفی:

ایران عاملان جنایت حمله شیمیایی را نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند

نجفی: ایران عاملان جنایت حمله شیمیایی را نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند

معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، گفت: ایران به عنوان بزرگترین قربانی استفاده سیستماتیک از سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر است.

به گزارش مشرق، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، گفت: ایران به عنوان بزرگترین قربانی استفاده سیستماتیک از سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر، عاملان و حامیان این جنایت را نه می‌بخشد و نه فراموش می کند.

رضا نجفی روز دوشنبه در بیست و هفتمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه همچنین افزود: در طول جنگ تحمیلی، شرکت‌های آلمانی و آمریکایی به رژیم صدام تجهیزات و مواد شیمیایی پیش ساز ساخت سلاح های شیمیایی دادند و شریک جرم جنایات صدام هستند. عاملان و حامیان این جنایت جنگی باید به دست عدالت سپرده شوند و این مشمول گذر زمان نمی‌شود.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در ادامه بر تعهد دولت‌های عضو مبنی بر رفع تحریم‌های یکجانبه غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که منجر به عدم دسترسی جانبازان شیمیایی عزیز کشورمان به تجهیزات و داروهای مورد نیاز شده تاکید و خواستار رفع فوری این تحریم‌های غیرانسانی علیه کشورمان شد.

نجفی گفت: قربانیان سلاح های شیمیایی ایران یکبار در دهه ۸۰ میلادی قربانی استفاده از این سلاح‌ها که به صدام دادند، شدند و یکبار دیگر در دهه ۲۰۲۰ قربانی تحریم های غیرانسانی یکجانبه هستند.

وی در ادامه افزود: رژیم صهیونیستی اسراییل با برخورداری از انواع سلاح‌های کشتار جمعی جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت در منطقه و جهان و عامل عدم تحقق منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است. کنفرانس اعضا باید در تحقق جهانشمولی کنوانسیون و ایجاد جهان عاری از سلاحهای شیمیایی اقدام کند.