مراقبت مامور امنیتی از خبرنگاران ایرانی در تمرین آمریکا!

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال آمریکا از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه الغرافه برگزار شد.

تمرین تیم ملی فوتبال آمریکا در فاصله ۲۴ ساعت تا بازی با ایران از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه الغرافه برگزار شد.

بازیکنان تیم ملی آمریکا قبل از شروع تمرین، پشت نیمکت‌های کنار زمین تمرین‌های کششی را انجام دادند.

بازیکنان تیم ملی آمریکا هنگام کار با توپ با همدیگر شوخی می‌کردند اما دستیار برهالتر بر افزایش سرعت و دقت بازیکنان در انجام حرکات تاکید داشت.

مراقبت مامور امنیتی از خبرنگاران ایرانی در تمرین آمریکا!

پولیشیچ و مک‌کنی ستاره‌های آمریکا در کنار هم مراحل مختلف تمرین آمریکا را انجام می‌دادند.

نکته جالب توجه در تمرین آمریکا، حضور پرتعداد دستیاران و عوامل فنی و غیرفنی این تیم است که تعداد آن‌ها بالغ بر ۳۰ نفر است!

از ابتدای تمرین یکی از ماموران امنیتی با توصیه مدیر رسانه‌ای آمریکا مقابل چهار خبرنگار ایرانی ایستاده بود.

مراقبت مامور امنیتی از خبرنگاران ایرانی در تمرین آمریکا!

رسانه‌ها به مدت ۳۰ دقیقه در تمرین این تیم حضور داشتند.