شهرخبر

«اینفو» خبرگزاری قوه قضاییه از تفکیک استانی «آزادی ۷۱۵ نفر ، ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس عدلیه» / این روند، ادامه خواهد یافت

 «اینفو» خبرگزاری قوه قضاییه از تفکیک استانی «آزادی  ۷۱۵ نفر ، ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس عدلیه» / این روند، ادامه خواهد یافت

میزان، رسانه قوه قضاییه ضمن انتشار «اینفو»ی «آزادی ۷۱۵ نفر ، ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس عدلیه» تاکید کرد: «این روند طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد یافت».

به گزارش میزان،روز گذشته در استان تهران ۴۶ نفر آزاد شده بودند که امروز این تعداد به ۱۹۵نفر افزایش یافته است، ۱۴ نفر در استان هرمزگان، ۲۰ نفر در استان آذربایجان غربی، ، ۵۷ نفر در استان البرز، ۶ نفر در استان کرمان، ۱۸ نفر در استان کردستان، ۲۰۴ نفر در استان فارس، ۷۸ نفر در استان مازندران، ۸۰ نفر در استان مرکزی، ۳۰ نفر در استان بوشهر و ۶ نفر در استان خراسان جنوبی آزاد شدند. همچنین در استان سمنان ۷ نفر آزاد و ۲۳ نفر از متهمان اتفاقات اخیر که تأثیر عمل آنان در ارتکاب بزه خفیف بوده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

 «اینفو» خبرگزاری قوه قضاییه از تفکیک استانی «آزادی  ۷۱۵ نفر ، ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس عدلیه» / این روند، ادامه خواهد یافت

21220