احزاب در تقویت اعتماد عمومی نقش آفرین شوند/ ایجاد ساختار منظم حزبی امنیت و پویایی سیاست داخلی کشور را تضمین می کند

محسن پیرهادی ، نایب رئیس فراکسیون انقلاب ، در پاسخ به اینکه "در هفته های اخیر شاهد بروز مرزبندی‌های جدید سیاسی در داخل کشور بوده ایم و درهمین راستا برخی ابراز نگرانی می کنند که عمیق تر شدن شکاف بین گروه های سیاسی برای امنیت و برقراری آرامش در سیاست داخلی هزینه ساز است، برای ترمیم اعتماد عمومی پس از ناآرامی های بروز یافته چه باید کرد؟ گفت: متاسفانه در گذشته هم شاهد بروز چنین شکاف هایی بودیم و این صف بندی ها اتفاق جدیدی نیست ودر بزنگاه های سیاسی همواره سر باز می کنند، در این میان اما همواره هوشیاری مردم باعث خنثی شدن توطئه های شکل گرفته می شود، برغم هوشیاری مردم اما شکاف ایجاد شده اثرات نا مطلوبی بر اعتماد عمومی دارد که جبران آن زمان بر است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه تقویت و ارتقای اعتماد عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر در دوام و استمرار نظام های سیاسی است ،ادامه داد: اگرچه جایگاه مقام معظم رهبری در فضای سیاسی کشور بسیار اثر گذار است ورهنمودها و هشدارهای ایشان مانند نخ تسبیح نظام یک انسجام کلی را در میان گروه های سیاسی کشور ایجاد کرده است اما نظامند شدن فعالیت احزاب و گروه های سیاسی سبب مدیریت بیشتر فضای سیاسی کشور می شود و امنیت وپویایی سیاست داخلی را تضمین می کند در مواقع خاص می توانند به مدد هم آمده و به آرامش فضای سیاست داخلی کشور کمک کنند.

احزاب در تقویت اعتماد عمومی نقش آفرین شوند/ ایجاد ساختار منظم حزبی امنیت و پویایی سیاست داخلی کشور را تضمین می کند

نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: متاسفانه در کشورمان یک ساختار منظم حزبی نداریم در فصول انتخابات گروه‌ها و جبهه‌هایی شکل می گیرند که تعهدی هم به اساسنامه یا مرامنامه خاصی ندارند. به همین جهت وقتی جبهه ای شکل می گیرد بلافاصله بذر فروپاشی و جداشدن و انشعاب در آن جبهه هم شکل می گیرد که به مرور زمان شاهد جدایی در آن جبهه ها هم هستیم.

او همچنین با اشاره به اینکه بر اساس گزارشات رسمی بیش از 200 حزبی که در کشور فعالیت می کنند اما هیچ کدام از این مراحل حزبی را طی نمی کنند،ادامه داد: حتی کاندیداهای این گروه ها باید در مسیر انتخابات حزبی پالایش و انتخاب شوند و کسی در راس قرار بگیرد که تمام این مراحل را طی کرده و نشان داده باشد که توانمندی اداره و مدیریت جایگاهی که نامزدش شده را دارد.

عضو فراکسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم در آینده شاهد وحدت و یکپارچگی نیروها در یک مجموعه سیاسی باشیم که هر طیف به صورت مشخص حول منافع کشور و ملت فعالیت کند وملزم شود مسئولیت اقداماتش را برعهده بگیرد باید احزاب را تقویت کنیم یعنی چند حزب محکم و استخوان دار پابرجا شکل بگیرد که انتظارات، اساسنامه و مرامنامه مشخص و تشکیلات گسترده کشوری داشته باشد، کنگره و مجمع عمومی برگزار کند و شورای مرکزی انتخاب کند.