شهر خبر

یا اعتصاب می‌کنید و یا مجبور به اعتصاب‌تون می‌کنیم!+ عکس

به گزارش مشرق،یک فعال رسانه‌ای طی توئیتی نوشت:

یا اعتصاب می‌کنید و یا مجبور به اعتصاب‌تون می‌کنیم!

اعتصابات اجباری کامیونداران توسط دیکتاتورهای به قدرت نرسیده

یا اعتصاب می‌کنید و یا مجبور به اعتصاب‌تون می‌کنیم!+ عکس