شهرخبر

مراسم افتتاح پنجاه و دومین دوره جشنواره فیلم رشد

مراسم افتتاح پنجاه و دومین دوره جشنواره فیلم رشد با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در مدرسه دارالفنون تهران برگزار شد.

مراسم افتتاح پنجاه و دومین دوره جشنواره فیلم رشد

خبرگزاری تسنیم