سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: قطعنامه شورای حقوق بشر دخالت در امور ایران است