شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#برجام#مذاکرات برجام

فیلم/ آخرین اخبار مذاکرات از زبان سخنگوی وزارت خارجه

آخرین اخبار مذاکرات از زبان سخنگوی وزارت خارجه

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه: در حوزه عمل آمریکا همچنان درحال ارسال پیام و نکاتی درارتباط با برجام است. ما معتقدیم که روند دیپلماتیک بهترین روندی است که تأمین کننده منافع طرفین در مذاکرات برجام است.