شهرخبر

نظر مردم کشورهای اسلامی و عرب در مورد بازی مقابل رژیم صهیونیستی

نظر مردم کشورهای اسلامی و عرب در مورد بازی مقابل رژیم صهیونیستی

در این گزارش تصویری نظر مردم کشورهای اسلامی و عرب در مورد بازی کردن یا نکردن با یک تیم ورزشی اسرائیلی پرسیده می‌شود.