به گزارش اکوایران؛ شرکت های دارویی بورس تهران در صورت های مالی شش ماهه خود عملکرد خوبی را از خود نشان دادند. دلیل اصلی این افزایش سودآوری در رشد نرخ فروش محصولات دارویی دیده می شود. افزایش تورم محصولات دارویی در سال جاری به حدی بوده است که در برخی از ماه های اخیر، تورم دارو از خوراکی ها پیشی گرفت. این افزایش قیمت برای شرکت های دارویی تأثیرات خوبی داشته و خیلی از آن ها رکورد فروش ماهانه خود را در این ماه ها شکستند. با این حال هنوز تصمیمی برای سرمایه گذاری در این صنعت و افزایش تعداد تولید کنندگان دارو گرفته نشده و دولت تمام تلاشش را در زمینه از بین بردن کمبود دارو معطوف به دارو های پر استفاده کرده است و از طرف دیگر نرخ دارو ها روز به روز افزایش می یابد. شرکت دارویی لطیف نیز از این افزایش نرخ فروش محصولات دارویی به خوبی استفاده کرده است و فروش خود را در ماه های مهر و آبان به بیش از 85 میلیارد تومان رسانده، درصورتی که در ماه های مشابه در سال قبل دلقما حداکثر 26 میلیارد تومان فروش داشته است.

فروش ماهانه شرکت دارویی لقمان از ابتدای سال 1400

شرکت دارویی لقمان در سال گذشته متوسط فروش ماهانه 20 میلیارد تومانی داشته است. این مجموعه در هشت ماه طی شده از سال 1401 توانسته است متوسط فروش ماهانه خود را به 52 میلیارد تومان افزایش دهد و رشد 157 درصد را در این معیار نمایان سازد. دلقما در هشت ماهه طی شده از سال جاری 415 میلیارد تومان فروش داشته، در حالی که فروش دوازده ماهه سال قبل این مجموعه تنها 242 میلیارد تومان بوده و در هشت ماهه ابتدایی سال 1400 نیز 150 میلیارد تومان فروش داشته است.

فروش ماهانه دلقما09.05

فروش شرکت دارویی لقمان در هشت ماهه سال جاری به نسبت هشت ماهه سال قبل نشان از رشد 177 درصدی این مجموعه دارد. نکته حائز اهمیت در فروش ماهانه دلقمان به عملکرد مهر و آبان سال جاری باز می گردد. این شرکت در مهر ماه با 117 میلیارد تومان فروش افزایش فروش 344 درصدی به نسبت مهر سال گذشته داشته و در آبان ماه نیز با 86 میلیارد تومان فروش رشد 319 درصدی را به نسبت آبان سال قبل به ثبت رسانده است. این افزایش فروش از دو عامل نشأت گرفته است. عامل اول نرخ فروش محصولات دارویی است که در این دو ماه نیز به نسبت شش ماهه ابتدایی سال افزایش یافته است و عامل دوم افزایش مقدار فروش است که به وسیله فروش کمتر در تابستان و مخصوصاً شهریور ماه ممکن شده است. به همین دلیل پیش بینی می شود که تأثیرات افزایش مقدار فروش در ماه های آتی از فروش ماهانه کاسته شود و تنها رشد نرخ فروش و افزایش تولیدات تأثیر مؤثری داشته باشد.

عملکرد مالی و سودآوری شرکت دارویی لقمان

دلقما در شش ماهه سال جاری فروش خود را از 103 میلیارد تومان نیم سال ابتدایی 1400 به 212 میلیارد تومان افزایش داده است. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این شرکت با افزایش 86 درصدی به 155 میلیارد تومان رسیده در صورتی که در شش ماهه ابتدایی سال قبل 83 میلیارد تومان بوده است. رشد 107 درصدی درآمد های عملیاتی با توجه به افزایش 86 درصدی بهای تمام شده درآمد ها نشان می دهد که این مجموعه حاشیه سود ناخالص خود را افزایش داده است.

عملکرد مالی شش ماهه دلقما09.05

حاشیه سود ناخالص دلقما در شش ماهه ابتدایی سال قبل 18.8 درصد بود که در شش ماهه سال جاری به 26.8 درصد رسیده است. این افزایش حاشیه سود ناخالص در کنار افزایش دوبرابری درآمد های عملیاتی باعث شده تا سود ناخالص دلقما از 19 میلیارد تومان شش ماهه سال گذشته به 57 میلیارد تومان در شش ماهه سال جاری افزایش یابد و رشدی 194 درصدی داشته باشد. این مجموعه هزینه های عملیاتی خود را با توجه به افزایش فروش به ثبت رسیده، به خوبی کنترل کرده و توانسته است تنها 43 درصد افزایش هزینه های عملیاتی را متحمل شود. این کنترل هزینه های عملیاتی باعث شده تا سود عملیاتی شرکت دارویی لقمان با 470 درصد افزایش به 44 میلیارد تومان برسد. هزینه های مالی و هزینه مالیات دلقمان در شش ماهه سال جاری به ترتیب افزایش 383 درصدی و 324 درصدی داشته است.

مسئله مهم در صورت سود و زیان شش ماهه و سه ماهه سال جاری این شرکت درآمد 101 میلیارد تومانی این شرکت از محل درآمد های غیر عملیاتی بوده که از سود سرمایه گذاری های این شرکت ایجاد شده است. این مسئله درحالی است که دلقما در شش ماهه ابتدایی سال قبل تنها 7 میلیارد تومان از این محل سود به دست آورده بود. سود خالص شش ماهه سال جاری دلقما با توجه به تأثیر بالای درآمد های غیر عملیاتی به 121 میلیارد تومان رسیده است در حالی که سود خالص شش ماهه ابتدایی سال قبل 9 میلیارد تومان بوده. رشد 13 برابری سود خالص دلقما از درآمد سود سرمایه گذاری ها نشأت گرفته است و نمی توان تکرار آن را برای سال های آتی حتمی دانست اما رشد 470 درصدی سود عملیاتی دلقمان به خودی خود گویای شرایط مساعد این شرکت دارویی است.

سودآوری دلقما09.05

سودآوری فصلی لقمان نشان می دهد که این شرکت از بهار سال 1400 روند صعودی درآمد های عملیاتی خود را شروع کرده است. دلقما در فصل بهار سال جاری، سود خالص بالایی را به دلیل کسب سود سرمایه گذاری های خود به ثبت رساند. فرای تغییرات غیر معمول فصل بهار، روند درآمد های عملیاتی، سود خالص دلقما و فروشی که در مهر و آبان ماه داشته است؛ تحلیل گران پیش بینی می کنند که این شرکت صورت های مالی 9 ماهه خود را با سودآروی بالای به ثبت برسانند.