شهرخبر

درمانگاه سیار جهادی الکفیل در مصلی وحدت گرگان

استقرار درمانگاه سیار توسط قرارگاه جهادی الکفیل در مصلی وحدت شهرستان گرگاندندان پزشکی،زنان و زایمان و طب سنتی خدماتی است که در این درمانگاه سیار به صورت رایگان ارائه میشود.

درمانگاه سیار جهادی الکفیل در مصلی وحدت گرگان

خبرگزاری تسنیم