سردار شکارچی: دشمن جنگ رسانه‌ای راه انداخته تا جای جلاد و شهید را عوض کند/ ما کوتاه نمی‌آییم!