تصمیم پارلمان اروپا برای تعلیق روابط با ایران،اقدامی نمایشی و بی اثراست/ غنی سازی 60 درصدی حق ایران است

محسن پیرهادی ، نایب رئیس فراکسیون انقلاب بااشاره به تصمیم اخیرپارلمان اروپا در خصوص تعلیق تماس مستقیم با ایران هم گفت:چنین اقداماتی هیچ اثری عملی بر روابط بین المللی ایران ندارد و بیشتر یک شوی سیاسی و اقدام نمایشی است،کنشی که ناشی از روحیه استعمارگرایانه و هیاهوساز غربی هاست.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اروپایی ها به تبعیت از امریکا تلاش دارند که تمام کشورها مطیع شان باشند اما ایران در این مسیر دنباله‌رو خواست ومنافع آنها نیست، ادامه داد:پارلمان اروپا با این اقدام بیشتربه دنبال جلب توجه است،پارلمان اروپا نهاد بین المللی اثر گذاری نیست وجایگاه و ساختاری فرمایشی دارد و همواره از اختلافات سیاسی برای تبلغات به سود خود استفاده می کند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد:بیشتر اقدامات اروپایی‌ها برای هیاهوسازی رسانه‌ای است و می‌خواهند در لوای جنجال رسانه ای به مطلوب خود برسند،به همین دلیل در برخی موارد بی توجهی به اقدامات آنها بهترین پاسخ است .

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد : در تقابل شکل گرفته،میان ایران و غرب و جمهوری اسلامی ایران در حقیقت ‌آن کسی که ضرر می‌کنند آنها هستند نه ایران؛جایگاه استرات‍‍ژیک ، منابع و توانمندی‌های انسانی و علمی و سطح اثرگذاری ایران درمنطقه ویژگی‌هایی است که سبب می شود اگر کشوری بخواهد رابطه اش را با ایران قطع کند خودش متضرر شود.


*افزایش سطح غنی سازی جز حقوق بین المللی ایران است

 

نایب رئیس فراکسیون انقلاب همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاثیرغنی سازی 60 درصدی ایران بر احتمال از سرگیری مذاکرات احیای برجام گفت: افزایش سطح غنی سازی به 60 درصد،براساس قوانین "ان پی تی " و حق طبیعی ایران است،جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که به دنبال دستیابی توانمندی هسته ای است، اما به دلایلی به صورت داوطلبانه این روند را تا حدودی متوقف کرده بود و از سرگیری مجدد این پروسه غنی سازی 60 درصدی اقدام عجیب یا غیر متعارفی نیست.

تصمیم پارلمان اروپا برای تعلیق روابط با ایران،اقدامی نمایشی و بی اثراست/ غنی سازی 60 درصدی حق ایران است


نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد:ایران همواره در صدد اثبات حسن نیتش به طرف‌های درگیر در پرونده هسته ای بوده ودر این مسیر تا آنجا که میسر بوده گام برداشته است اما زمانی که غرب با موج سواری از ناآرامی های اخیر کشور در صدد مطالبه به مطلوب خود است و به نوعی می خواهد از ایران باج بگیرد و با بی شرمی علیه ایران قطعنامه صادر می کنند چرا ایران در چارچوب قوانین و حقوق بین المللی اش اقدام نکند؟
پیرهادی گفت:منع ایران از افزایش سطح غنی سازی در حالی محل مانور کشورهای اروپایی‌ها و امریکاست که اغلب دارای تسلیحات و بمب هسته ای هستند وبرخلاف ایران ،منع اخلاقی و اصولی هم برای استفاده از بمب هسته ای ندارند.


نماینده تهران در مجلس ادامه داد: غرب در حال پمپاژ اخبار دروغ در جهان به سود خود هستند و از نفوذ رسانه ایش در جهت تامین منافع سیاسی خود بهره می‌برند وبرهمین اساس هم به گونه ای رفتار می‌کنند که دیگر کشورها را دردستیابی به حقوق شان منع می کنند وبگونه‌ای علیه آن مانور رسانه‌ای می‌دهند که گویی بزرگترین ظلم به بشریت در حال رخ دادن است،درحالی که اصل ماجرا تمامیت خواهی آنان علیه حقوق یک ملت است.به همین دلیل هیاهوسازی و غوغاسالاری غرب نباید به سدی در مسیرکشورو ملت‌ها بدل شود.