شهرخبر

مریم داورنیا

حال و هوای پاییزی بجنورد

شهر بجنورد به‌واسطه وجود هزاران درخت و بالا بودن سرانه فضای سبز، این روزها همزمان با فصل پاییز شاهد ریزش برگ درختان بوده که تصویر زیبایی را در این شهر بخشیده است.