دشمنان در چند روز اخیر ۴۰ هزار دروغ رسانه‌ای پخش کردند