خطیب جمعه ارومیه: دشمنان در چند روز اخیر ۴۰ هزار دروغ رسانه‌ای پخش کردند/ یک‍میلیون دفعه به اغتشاش دعوت کردند / آمار اغتشاشگران به ۲ صد هزار نرسید