ویدیو| خنده‌های گزارشگر عرب‌ با دیدن خوشحالی بعد گل سردار با کی‌روش