شهرخبر

راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص با اعتبار 5000 میلیارد تومان

وزیر بهداشت با اشاره به راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص در سازمان بیمه سلامت گفت: این صندوق در شورای عالی بیمه و هیئت دولت تصویب و 5000 میلیارد تومان اعتبار از سوی مجلس برای آن در نظر گرفته شد.

راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص با اعتبار 5000 میلیارد تومان

خبرگزاری تسنیم