شهرخبر

فیلم/ تشویق سردار آزمون توسط تماشاگران

تیم ملی

تماشاگران پس از مصدومیت سردار آزمون و خروجش از زمین این بازیکن را تشویق کردند.